درباره پروژه

عنوان :

مشتری :

مکان:

دسته بندی:

متراژ :

سبک کلاسیک

آقای حسنوند

لرستان-الشتر

دکوراسیون داخلی

200 متر مربع

درباره پروژه

عنوان :

مشتری :

مکان:

دسته بندی:

متراژ :

مسکونی

آقای یاری

جنت آباد-35 متری لاله

دکوراسیون داخلی

80متر مربع

درباره پروژه

عنوان :

مشتری :

مکان:

دسته بندی:

 

نئو کلاسیک

آقای غضنفرپور

میدان صادقیه

دکوراسیون داخلی

 

درباره پروژه

عنوان :

مشتری :

مکان:

دسته بندی:

متراژ :

مسکونی-مدرن

آقای بهرامی

چیتگر

دکوراسیون داخلی

100 متر مربع

درباره پروژه

عنوان :

مشتری :

مکان:

دسته بندی:

متراژ :

مسکونی-روستیک

آقای رحیمی

آیت الله کاشانی

دکوراسیون داخلی

250 متر مربع