درباره پروژه

عنوان :

مشتری :

مکان:

دسته بندی:

متراژ :

شهر مشاغل کودکان

آقای مهندس تقی خانی

تهران-همیلا سنتر

دکوراسیون داخلی

250 متر مربع

درباره پروژه

عنوان :

مشتری :

مکان:

دسته بندی:

متراژ :

برد گیم

آقای عبدالهی

دهکده المپیک

دکوراسیون داخلی

100 متر مربع