اتاق  یا سالن انتظار در یک اداره یا دفتر کار، جزو بخش های مهم به شمار می رود. مهمانان و مراجعین شما بخشی از زمان خود را در اتاق مهمان صرف خواهند کرد. بنابراین جایز است که سالن انتظار را به نحو شایسته طراحی نماییم. اتاق مهمان را به گونه ای طراحی کنید که مراجعین در آنجا احساس راحتی نمایند. علاوه بر این، اتاق انتظار باید به نحوی بیانگر نوع فعالیت شما و کاربری شرکتتان باشد. یکی از مهم ترین بخش های یک اتاق انتظار، مبلمان این محیط می باشد. مبلمان اتاق مهمان اولین چیزی است که توجه مراجعین را جلب می نماید. علاوه بر این، میز و صندلی مورد استفاده در سالن پذیرایی تعیین کننده راحتی و یا ناراحتی مهمانان خواهد بود.