بارگذاری

درصد متعارف مدیریت پیمان

درصد متعارف مدیریت پیمان

درصد متعارف مدیریت پیمان

درصد مدیریت

درصد متعارف مدیریت پیمان، مسئله ای است که کارفرمایان و پیمانکاران در زمان عقد قرارداد، در خصوص عرف آن با هم توافق کرده و قرارداد را منعقد می کنند.
نکته ی قابل توجه در این باره این است که درصد متعارف مدیریت پیمان در پروژه های مختلف بسته به نوع قراردادی که ما بین طرفین بسته می شود متفاوت است. به عنوان مثال استاندارد ها در مورد آپارتمان؛ ویلا و انواع دیگر ساخت و سازها متفاوت است.

درصد متعارف مدیریت پیمان چیست؟

مدیریت پیمان

 

درصد متعارف مدیرت پیمان را عرف حق پیمانکاری می دانند. عددی که برای این موضوع در نظر می گیرند معمولا بین 10 تا 17 درصد است. درصورتی که قرارداد به ساختمان های ویلایی مربوط شود بین 15 تا 22 درصد متغیر است

در بحث ساخت و ساز و درصد متعارف مدیریت پیمان و قرارداد مابین طرفین ممکن است تامین مصالح بر عهده ی مدیریت قرار بگیرید، یا در غیر اینصورت برعهده ی کارفرما باشد.
پس از آن بحث طراحی سازه ای مطرح می شود که ممکن است برای اجرای یک طراحی دکوراسیون داخلی ساده یا یک طاحی پیچیده در نظر گرفته شده باشد.
جدای از درصد متعارف مدیریت پیمان که به پیمانکار تعلق می گیرد اگر در حین پروژه و ضمن قرارداد مدیریت پیمان نیز به پیمانکار داده شود.
مسائلی که در این بین پیش می آید که به اضافه شدن هزینه ها به درصد متعارف مدیریت پیمان خواهد شد که در انتهای قرار داد قیمت به نحو دیگری تمام خواهد شد.


این هزینه ها شامل رفت و آمد پیمانکاران به محل پروژه، حمل و نقل وسایل و ابزار و امکاناتی که کارفرما تحت اختیار پیمان کار قرار می دهد. همچنین شرایط آب و هوایی و جغراافیایی محل احداث پروژه در کنار خرید مصالح و متریال ساختمان و بسیاری موارد و جزئیات دیگر که در این زمینه چیش می آید باعث اضافه شدن هزینه و تغییر قیمت در انتها خواهد شد.
اگر به دنبال این هستید که مقدار متداول درصد متعارف مدیریت پیمان را بدانید می توانید با شرکت های پیمانکاری مختلف تماس گرفته و امکانات و شرایط خود را توضیح دهید و میزان قیمت را جویا شوید.
پس از آن با مقایسه ی قیمت ها و غور در مسئله برای اجرای پروژه ساخت و ساز خود بهترین پیمانکار را انتخاب کرده و در جهت عقد قرار داد برآیید.

شما میتوانید کارهای منتخب طراحی دکوراسیون شرکت ما را در صفحه نمونه کارها مشاهده فرمایید.