بارگذاری

جایگیری مبلمان

جایگیری مبلمان

فاصله مبل از دیوار

 

فاصله بین دیوار و مبل برای برطرف کردن حس خفگی محیط به کار میرود و حتی در اتاق های کوچک هم بهتر است که فاصله مبل از دیوار حفظ شود. فاصله بین دیوار و مبل ها باید به صورتی باشد که بتوان از پشت آن ها عبور کرد و تردد در محیط داخلی به حداقل برسد.

 

فاصله بین دیوار و مبل برای برطرف کردن حس خفگی محیط به کار میرود و حتی در اتاق های کوچک هم بهتر است که فاصله مبل از دیوار حفظ شود.

 

اما فاصله مبل ها از یکدیگر باید کمتر از یک و نیم متر باشد تا در گفت و گو ها صدای افراد به همدیگر برسد. فاصله اصلی و میز از مبل باید حداقل یک متر باشد تا نه جلوی دست و پا باشد نه خیلی دور از دسترس. فاصله میل از شومینه ها باید حدود یک متر باشد تا گرمای شومینه به صورت معتدل حس شود.