بارگذاری

 

مدیریت پیمان


مدیر پیمان یا به اصطلاح انگلیسی (Management Contracting) موجب نظم و هماهنگی بیشتر در نیروی ساخت می شود زیرا نظارت داشتن بر امور اجرایی از وظایف مدیریت پیمان می باشد.

استفاده از تجربیات قوی پیمانکاران به فرآیند ساخت و ساز سرعت می بخشد ، نقاط ضعف پروژه را پوشش می دهد و هزینه ها کنترل می شوند.امروزه داشتن یک (Management Contracting) برای پیشرفت در امور کسب وکار،ساخت و ساز و... بسیار حائز اهمیت است.

کارایی مدیریت پیمان

چرا حضور پیمانکار در مدیریت پیمان اهمیت دارد: در مدیریت پیمان عدم حضور پیمانکار می تواند خساراتی جبران ناپذیر برای کارفرمایان  از جمله مخارج بالای ساخت وساز،کاهش کیفیت کار،اتلاف وقت و ناهماهنگی نیروی انسانی ایجاد می نماید.

مروری بر مدیریت پیمان

مدیریت پیمان به اختصار یعنی انجام و اجرای تمام کارهای مربوط به یک پروژه ی ساخت و ساز برای یک شخص حقیقی یا حقوقی؛ به طور مثال فردی خواهان ساخت خانه است و زمین برای ساخت و تمام هزینه های ساخت را تقبل میکند اما انجام پروژه ساخت برای او امکان پذیر نیست و فرد یا شرکتی دیگر را میخواهد تا تمام کارهای اجرایی و ساخت آن را انجام دهد که به آن فرد مدیر پروژه یا پیمانکار گفته میشود.

در مدیریت پیمان تمام کارهای پروژه از شروع کار اعم از مدیریت اجرایی کارها؛استخدام کارکنان، انتخاب مصالح و... در حیطه کاری مدیر پروژه است و پرداخت تمام هزینه با کارفرما است. در مدیریت پیمان طی قراردادی پیمانکار متعهد میشود که طی زمانی مشخص پروژه ی درخواستی را به کارفرما تحویل دهد و در مقابل کارفرما به او دستمزد کار برای پروژه میپردازد.

تعریف مدیریت پیمان

پیمانکار یا شخص،در قبال مدیریت پروژه سودی از مخارج انجام شده را دریافت می کند.منظور از مخارج یعنی هزینه های تهیه موارد قرارداد و هزینه اجرای پروژه می باشد.ولیکن قبل از مخارج صورت گرفته می بایست طرفین به توافق برسند یا به اصطلاح معامله جوش بخورد.این نوع پیمان کاملا برد برد (win win) بوده و به نفع طرفین قرارداد  می باشد.زیرا کارفرما هیچ سودی به پیمانکار نمی دهد. فقط و فقط هزینه های لازم در قرارداد،مدیریت طرح،نیروی انسانی و ماشین آلات را می پردازد.به همین دلیل به صرفه می باشد و مخارج پیمان کمتر است.قابل ذکر است که فرد پیمانکار هیچ هزینه ای برای اجرا پرداخت نمی کند و تعهدات را به گردن نمی گیرد و صرفا جهت داشتن تخصص در مدیریت، سود خود را به طور درصد از کل هزینه های پرداختی دریافت می کند.

مدیر پیمان به عنوان نایب کارفرما تمایلی به کارهای سودجویانه ندارد و قصدش جلب کردن رضایت کارفرما می باشد. همانطور که ذکر کردیم مدیر پیمان نقش نایب کارفرما ،کارفرما نقش سرمایه گذار را ایفا می کنند.

contract managment

مزایای مدیریت پیمان

- تجربه و آگاهی پیمانکار نسبت به قیمت کالا ها و مصالح کمک شایانی به کاهش هزینه های پروژه خواهد کرد.

- با وجود مدیر پروژه که پیگیر دائم کارهاست روند پروژه خیلی سریعتر پیش خواهد رفت. و از آنجایی که اتمام هر چه زودتر پروژه به نفع پیمانکار خواهد بود، پیمانکار تمام تلاش خود را برای جلوگیری از اتلاف وقت انجام خواهد داد.

- مدیریت پیمان این امکان را ایجاد میکند تا در یک تعامل دو طرفه سود قابل توجهی عاید پیمانکار و کارفرما شود.

- از آنجایی که تمام کارهای پروژه به پیمانکار محول میشود تمام ریسک های احتمالی بر عهده ی او خواهد بود.

قرارداد های مدیریت پیمان

اغلب قرارداد های مدیریت پیمان در پیمانکاری ساختمان و طرح های عمرانی با دو شکل متفاوت با مدیران پیمان منعقد می گردد.
قرارداد مدیریت پیمان نوع اول: قرارداد اصلی مابین مدیریت طرح و کارفرما منعقد می شود.کارفرما امور طراحی پروژه ،اجرا و ساخت را به او می سپارد،پیمانکار وظیفه عقد قرارداد را به عهده دارد.مدیر طرح پس از طراحی پروژه،مراحل ساخت و اجرا  را به همان پیمانکار می سپارد.
قراردادهای مدیریت پیمان نوع دوم: شخص مدیریت پیمان به عنوان ناظر و مشاوره کار خود را انجام می دهد.کارفرما با پیمانکاران اجرایی مختلف قراردادی جهت انجام امور ساختمانی می بندد.وظیفه مدیرپیمان در این مرحله از قرارداد،دادن مشاوره و راهنمایی های لازم به شخص کارفرما می باشد.

درصد متعارف مدیریت پیمان

حق الزحمه و میزان دستمزد مدیر پیمان برحسب درصد متعارف مدیریت پیمان تعیین و محاسبه می شود. عرف درصد مدیریت پیمان برای قراردادهای  مختاف متفاوت می باشد. این دستمزد ها براساس استاندارد ها محاسبه می شوند بنابراین مشکلی در تعیین آن ها نیست.لذا مواردی مانند حجم و نوع پروژه در تعیین و محاسبه  دستمزدها موثر می باشند و نقش بسزایی دارند. برای مثال عرف دستمزد مدیریت پیمان بازسازی یک نرخ داشته و عرف مدیریت پیمان ساختمان نرخ دیگری خواهد داشت.

معماری